Biltorvet

Rekordstort antal bilannoncer

29/08 2013

På en solbeskinnet onsdag den 29. maj 2013 blev den første ordinære generalforsamling i Biltorvet A/S afholdt i Odense. Biltorvet er som bekendt ejet af Bilforhandlerne selv, og ca. 50 af dem havde fundet frem til generalforsamlingen. Vi takker for fremmødet. Beslutningsreferatet kan downloades af aktionærer fra biltorvet.as.

Endnu flere aktionærer
Aktionærkredsen er udvidet henover foråret, så nu har 408 bilforhandlere aktier i Biltorvet A/S. Disse bilforhandlere med i gennemsnit ca. 2 udsalgsste-der tegner sig for over halvdelen af al professionel bilhandel i Danmark.

Rekordstort antal bilannoncer
Som man kan se på figuren nedenfor øges udbud-det af annoncer på Biltorvet.dk løbende. Stort set alle bilforhandlere i Danmark er med nu, og de private kunder benytter sig i stigende omfang af Biltorvets tilbud om privatannoncering.

News16 Graf1

Til sammenligning gengiver vi nedenfor, hvordan det ser ud med antallet af bilannoncer på Bilbasen i årets første fem måneder (uden lastbiler og bus-ser). Antallet af annoncer fra forhandlere er faldet med over 28 %. Til gengæld er antallet af privatan-noncer steget med hele 260 %.
Privatannoncerne udgør nu næsten en tredjedel af bilannoncerne på Bilbasen.

News16 Graf2

Pærer og bananer
Der er altså sket en total forandring af Bilbasens ”varesortiment” til nu i høj grad at dreje sig om de helt vildt populære privatannoncer. Den oplysning undlader man at bringe i den seneste fremstilling udsendt til bilforhandlerne pr. mail i går, hvor man sammenligner sig med Biltorvet.dk.
På Biltorvet glæder vi os på bilforhandlernes vegne over, at vi nu har fået skabt konkurrence i marke-det for bilportaler. Men vi minder om, at besøgen-de og sidevisninger på privatannoncer og forum ikke sælger en eneste bil hos de professionelle bilforhandlere. En sammenligning af Biltorvet.dk med en stor handelsplads for privatannoncer er som at sammenligne pærer med bananer.

Tal fra den virkelige verden
En bilforhandler i Silkeborg har sendt os denne rapport: I perioden fra 1. marts til 27. maj solgte forretningen 174 biler. På 81 af handlerne var Bil-torvet.dk eneste kilde. Resten var en sammen-blanding af Biltorvet, strøgkunder og andre bilpor-taler. I hovedparten af handlerne havde kunden være forbi forhandlerens hjemmeside - hjemme-siden har meget stor betydning.
Forhandleren konkluderer desuden, at der er langt mellem handlerne på de e-mails, der kommer di-rekte fra en af bilportalerne.
Den pågældende forhandler registrerer omhygge-ligt på samtlige slutsedler, hvordan kunden kom i kontakt med forretningen.
Idéen er hermed givet videre.